HR
ייתכן ויש לך ביטוח בריאות קולקטיבי אבל אין לך Tomorrow
מנהלי רווחה
דאגו לעתיד העובדים בארגון שלכם
סוכני ביטוח
הצטרפו בכדי להביא את בשורת החדשנות. הצטרפו לTomorrow
Previous
Next

מובילים אותך אל בריאות טובה יותר

מובילים אותך

אל בריאות טובה יותר

ליווי רפואי

ליווי ביטוחי

ליווי סוציאלי

ארגונים שכבר בחרו בחדשנות. בחרו

  הינו מיזם חדשני ופורץ דרך בארץ בתחום ניהול האירועים הרפואיים. 

מיזם המאגד תחתיו צוות מומחים מקצועי, בלתי תלוי, בעלי ידע וניסיון בתחום הבריאות, מימוש זכויות ותנאים סוציאליים המגיעים לעובד בעת אירוע רפואי / תאונה. 

מנהל אירוע רפואי מטעם Tomorrow

ילווה את העובד בשלושה צירים מרכזיים:

ציר רפואי – הכוונה וליווי המנוי מול גורמים רפואיים, הנגשת המידע הרפואי למנוי.

ציר ביטוחי – מיפוי מכלול המשאבים הכספיים, לרבות ביטוחים, במערכת הציבורית, המשלימה והפרטית.

ציר סוציאלי – הכוונה וליווי מול הגורמים הסוציאליים להם נזקק המנוי.

איך אני יכול לקחת חלק בבשורה החדשה בעולם הבריאות?

שירות ניהול אירוע רפואי

שירות ניהול
אירוע רפואי

ליווי רפואי

✓ הכוונה מול גורמים רפואיים
✓ איתור ותיאום תורים
✓ הנגשת מידע רפואי

ליווי ביטוחי

✓ הכוונה וליווי בתהליך מימוש זכויות המגיעות למנוי מאת מוסדות ממשלתיים שונים, כגון קופות חולים וחברות ביטוח.

ליווי סוציאלי

✓ התנהלות בירוקרטית ואדמיניסטרטיבית מול מוסדות כמו ביטוח לאומי ועוד.

✓ סיוע רגשי – טיפול בצרכים הנפשיים-רגשיים של החולה ומשפחתו

בית הספר לניהול אירוע רפואי מיועד עבור מי שמבקש להפוך את ליווי מסע המטופל למקצוע. ללמוד ולהתעמק במצבים רפואיים שונים ולהתמחות בטיפול וליווי לפי התמחויות.

מנהל האירוע הרפואי יסייע למטופל בהבנת המידע הרפואי ובחינת אפשרויות הטיפול המתאימות, ינגיש עבורו את מערך התיאומים השונים ומערכות התמיכה ויעניק מיפוי כלכלי-ביטוחי וסיוע מול הגורמים אותם פוגש המטופל במהלך מחלתו.